Kellemes időtöltés

A meghívásnak sokan eleget tettek. A Művelődési Ház nagyterme megtelt az érdeklődőkkel. Először Harazin István polgármester szólt a résztvevőkhöz. Tájékoztatta őket a szociális ellátások időszerű változásairól. Kiemelte, hogy a Községi Önkormányzat a kistérségben kezdeményező szerepet tölt be a különböző ellátási formák létesítése érdekében. Mikrotérségi feladatellátások létrehozásánál bábáskodott a község. Így jelentősen bővült a szociális rendszer, hiszen Vecsés, Maglód, Gyömrő és Ecser összefogásával nemcsak költséghatékonyabb, hanem magasabb színvonalú ellátások létesültek. Kiemelte ezek közül az idősek nappali ellátását, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a támogató szolgálatot, és a közösségi ellátásokat.
Legtöbb feladata a gyermekjóléti és a családsegítő szolgálatnak van. Az új elvek alapján folyik a logopédiai, pszichológiai ellátás és a nevelési tanácsadás.

A polgármester úr tájékoztatója után Karcagi Nagy Zoltán énekes szórakoztatta a vendégeket, akiket a szervezők pogácsával, teával kínáltak.

honlapkészítés: dupai