Pályázati felhívás

A "Segítség" Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet a rászoruló személyek, családok részére a lakhatással kapcsolatos költségek támogatására.

Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthatnak be mindazok az ecseri állandó lakóhellyel rendelkező lakosok, akik szociális helyzete hátrányosnak tekinthető.

Pályázati határidő: 2014. április 24.

A kérelmeket írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalba, vagy el kell küldeni a Polgármesteri Hivatal címére (2233 Ecser, Széchenyi u. 1.)

A kérelemben fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét, a vele egy háztartásban élők nevét, a családban egy főre eső jövedelem nagyságát és a kérelem indokát.

A "Segítség" Közalapítvány Kuratóriuma


honlapkészítés: dupai