PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELVÉTELI KÖRZETHATÁR KIJELÖLÉS

A Pest Megyei Kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján
kijelöli a Pest megye közigazgatási területén működő állami feladatot ellátó kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárát.

Kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatár.pdf

Laky Ilonka Általános Iskola 20142015. tanévre vonatkozó felvételi körzete.pdf

Pedagógiai szakszolgálatok ellátási körzete.pdf

honlapkészítés: dupai