Bursa Hungarica

2008. október 31-ig adhatják be a Polgármesteri Hivatalba a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokat az ecseri állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatásban nappali tagozatos, államilag finanszírozott vagy költségtérítéses, alapképzésben résztvevő diákok, valamint azok a középiskola 4. osztályos tanulók, akik 2009-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2009/2010. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíjpályázatot az nyerheti el, aki szociálisan hátrányos helyzetű, családjában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj háromszorosát (85.500.-Ft).
Az egy évben támogatásra fordítható összeg mértékét az önkormányzat költségvetési
rendelete határozza meg.
A szükséges nyomtatványok beszerezhetők a hivatal 6-os szobájában.
Bővebb információk a www.bursa.hu internetes oldalról is letölthetőek.

Polgármesteri Hivatal

honlapkészítés: dupai