A Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata a 2014. évi önkormányzati választáson megválasztandó képviselő-testület tagjainak számáról

Ecser Nagyközség
Helyi Választási Iroda
2233 Ecser Széchenyi u. 1.
Tel: 29/335-161; Fax: 29/335-416
e-mail: polgarmesterihivatal@ecser.hu
Szám: 1/2014. (II.12) HVI

1/2014. (II. 13.) sz. HVI vezetői határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdése alapján Ecser Nagyközség Képviselő-testületének megválasztandó tagjainak számát a 2014. évi helyi önkormányzati választáson 6 főben állapítom meg.

Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján választási iroda tevékenységével kapcsolatban (beleértve a létszám megállapítását is) kifogást lehet benyújtani Ecser Helyi Választási Bizottságához.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv.3. § alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni.
A törvény 4. §-a szerint a képviselők száma:
c) 5000 lakosig 6 fő

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Hivatala által közölt adatok szerint Ecser nagyközség lakosságszáma 2014. január 1-jén 3706 fő volt.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.


Ecser, 2014. február 13.
Barta Zoltán
HVI vezető


honlapkészítés: dupai