Tájékoztatás KATA adóalanyok részére

2014. január 1. napjától módosult a helyi adókról szóló 1990.l évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), mely szerint a KATA adóalanyok már adóévre választhatják a helyi iparűzési adóban a kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó egyszerűsített, tételes adóalap-megállapítási módszert.

A Htv. 2013. december 31-éig hatályos rendelkezése értelmében a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó (kata alanya) a helyi iparűzési adóban a tételes adóalap szerinti egyszerűsített adóalap megállapítást csak a kata-alanyiság megkezdésétől számított 15 napos határidőn belül választhatta, mégpedig a kata-alanyisága időszaka egészére. Ha az említett egyszerűsített adóalap-megállapítás bejelentésére vonatkozó bejelentési határidőt a kata alanya elmulasztotta, akkor elesett ettől a lehetőségtől. A 2013. december 31-éig hatályos szigorú szabályok feloldása és a kata-alanyok helyi adójogi helyzetének javítása érdekében törvényi módosítás eredményeként lehetővé vált, hogy a kata-alany immár adóévre válassza a helyi iparűzési adóban a tételes adóalap-megállapítási módszert a székhelye, telephelye szerinti településre.

2014. évtől tehát a kata alanya a kata-alanyisága kezdő napjától számított 15 napon belül vagy az adóév január 15-éig – jogvesztő határidőkig – változás bejelentési nyomtatvány benyújtásában dönthet arról, hogy az adóévi iparűzési adót tételes adóalap szerint teljesíti (Htv. 39/B. § (3), illetve (6) bekezdés).

A 2013. december 31-éig hatályos Htv. nem tartalmazott adóbevallási kötelezettséget az iparűzési adót tételes adóalap szerint fizető kata-alanyok számára azon esetekre, amikor az adózók az önkormányzat rendelete alapján
- adóalap-mentességet,
- adókedvezményt kívánnak figyelembe venni, vagy
- az ideiglenes tevékenység végzése után megfizetett átalányadót vagy
- a megfizetett e-útdíjat az állandó jellegű adókötelezettségük kapcsán fizetendő iparűzési adóba be kívánják számítani, vagy
- a foglalkoztatás- növelés címén adóalap-mentességet – 1 fő után 1 millió forint/év – kívánnak érvényesíteni.

Ezek csak lehetőségek a kata-alanyok számára, nem kötelezőek, ám kedvezőbb adóelőnnyel járó alacsonyabb összegű HIPA érvényesítése csak bevallás mellett lehetséges. A 2014-től módosuló szabályozás valamennyi hivatkozott tényállásra – amennyiben az adóelőnnyel a kata-alany élni kíván – bevallási kötelezettséget állapít meg az adózó számára (Htv. 39/B. § (3), (6), illetve (9) bekezdés).

Felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét arra, hogy az adóalap egyszerűsített meghatározásának választását az adóévre az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványokon – bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon – a KATA hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 15 napon belül vagy adóév január 15-ig kell bejelenteni, bevallani.

Önkormányzati Adóhatóság


honlapkészítés: dupai