Újra várja az olvasókat az Ecseri Könyvtár

Január 25-én, szombaton a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartotta meg a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház és a Nagyközségi Önkormányzat a könyvtár megnyitóját.
Délutántól kézműves foglalkozások várták az érdeklődőket. Lehetett könyvjelzőt készíteni, megismerkedni a papírmerítés mesterfogásaival.
A könyvtár ünnepélyes megnyitójára Gál Zsolt polgármester úr ünnepi beszédével került sor.
A megnyitó után Gryllus Vilmos „Maszkabál” című koncertjét tekinthették meg a jelenlévők.

A könyvtár 2014. február elsején nyitja meg a kapuit az olvasók előtt.
Nyitvatartása a következő:
Hétfő: 9.00.-13.00.
Kedd: 15.00.-19.00.
Szerda: 9.00.-13.00.
Csütörtök: 15.00.-19.00.
Péntek: 9.00.-13.00.
Minden hónap első szombatján: 9.00.-13.00.

Várjuk a Kedves Olvasókat!


Kis ecseri könyvtártörténet

Aszódi Csaba András: Ecser története című könyvében ír az ecseri könyvtári életről is.
„ A múlt század végén Ecseren az iskolai oktatás szlovák nyelven folyt. Matejka Vilomos plébános 1889-ben „Nábozné vylevy” című szlovák imakönyvet vásárolt a hívek részére. Feljegyzésében megjegyezte, hogy fontosnak tartja a község lakóinak magyarosítását. Ennek elősegítése céljából vásárolt 90 darab magyar nyelvű imakönyvet a Szent István Társulattól.

Ecser kulturális életének szempontjából igen fontos indítványt terjesztett elő 1890. júniusában Igó Elek községi jegyző, aki a községi népkönyvtár létesítését javasolta.” A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

Az ecseri könyvtár a régi művelődési ház emeletén működött 1980-tól. Itt három nagyobb teremben kaptak helyet a kötetek. Az emeleti elhelyezés nem volt szerencsés, mert a könyvek tekintélyes súlyát nem bírta el az épület szerkezet, főleg úgy, hogy az alatta lévő nagyterembe soha nem építették be az oda tervezett oszlopokat. Takarékosságból létszámcsökkentés is történt a művelődési házban. Először a Falugondnokság irodáinak kialakítása miatt lett kisebb az alapterület, majd statikai okokból kellett a könyvtárat bezárni. Több év raktározás után a művelődési ház felújításának idejére az Általános Iskola épületébe költöztek a könyvek. A művelődési ház felújításának, bővítésének tervezésekor fontos szempont volt, hogy helyet kapjanak a kötetek, ezúttal már a földszinten. Ez 2010-ben meg is valósult. Utána meg kellett teremteni a személyi és tárgyi feltételeket a nyitáshoz. Művelődési Házunk igazgatója végezte el a könyvtárosi képzést, nyilvántartó program került beszerzésre, és a rendszerezés nagy munkájára is sor került.

Önkormányzatunk csatlakozott a Márai programhoz, ahonnan kaptunk is új könyveket, de vásárlás is történt, igaz főleg oktatási célra. Legutóbb a Pest megyei Könyvtár programjához csatlakoztunk, ahonnan szintén várhatók könyvek, illetve a könyvtári együttműködés széles terepe nyílik meg az olvasók előtt a könyvtárközi kölcsönzéssel.
Az iskolai könyvtár állománya is a Művelődési Házhoz tartozik már.
A 2014. évi önkormányzati költségvetési rendelet tervezete is biztosít forrást könyvbeszerzésre. A könyvtár melletti helyiségben üzemel a Teleház, ahol továbbra is adott az internet-használat lehetősége.


honlapkészítés: dupai