Ebzárlat

Pest Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás
Kerületi Főállatorvosi Hivatala
2200 Monor, Városi Piac 41.
Tel: 29/611-780 Fax: 29/611782

Szám: M-4892-47-3-7/2005.
Ügyintéző: dr.Rudó J. Tárgy: Ebzárlat elrendelése

H a t á r o z a t

A 41/1997. (V.28.) FM. számú rendelt 421. számú §-a által biztosított jogkörömben

Ecser

község közigazgatási terültére 2005.október 1-22-ig terjedő időtartamra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.
Az ebzárlat 2005. október 22-én, ezen határozat értelmében feloldásra kerül.
Az ebzárlat tartama alatt:
- tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek, a zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnét ki nem szökhetnek,
- kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni,
- a község területéről kutyát vagy macskát csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni,
- vadászebek, fegyveres erők és testületek ebei használatuk idejére mentesek a korlátozás alól,
- pásztor ebeket szájkosárral ellátva szabad állatok őrzésére alkalmazni,
- a helyi polgármesteri hivatal, köteles az ebzárlat idején szabadon talált kutya és macska befogása és állami kártalanítás mellőzésével történő leölése iránt intézkedni.

Az Önkormányzat - az Állategészségügyi törvény 42.§-a (2) bekezdésének b.) pontja alapján – ezen időszak kezdetéig köteles a kóbor ebek befogásáról intézkedni.

Ezen határozatomat fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal végrehajtandónak nyilvánítom. A határozat ellen 15 napon belül a Pest megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás igazgató főállatorvosához címzett, de hivatalomhoz 2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

Indokolás

Így határoztam, mert a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Főosztálya 79523/2005. számú körlevélben elrendelte a „Rókák és egyéb vadonélő ragadozók orális immunizálását”. A csalétek vakcina repülőgépes kiszórásának első napja 2005. október 1., várható befejező napja 2005. október 6. A határozatot az 1995. évi XCI. 36.§-a, azonnali végrehajtást, a 6.§ (5) bekezdése alapján rendelem el.
Ez a határozat a település közigazgatási területre más számon elrendelt esetleges ebzárlat hatályát nem érinti.

Monor 200. szeptember 28.

dr.Rudó József
kerületi főállatorvos

A határozatot kapják:
1. Önkormányzat Jegyzője, Székhelyén
2. Területileg illetékes állatorvosok, Székhelyén
3. Irattár

honlapkészítés: dupai