Pályázati felhívás közterület-felügyelői állás betöltésére

Az Ecseri Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az Ecseri Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelői
munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Széchenyi utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 13.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
közterület-felügyelői munka

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) egyéb juttatások tekintetében Ecser Nagyközségi Önkormányzat Közszolgálati Szabályzata, Cafetéria Szabályzat rendelkezései rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Középiskola/gimnázium, közterület-felügyelői vizsga,
 Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
 B kategóriás jogosítvány,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, középiskola/gimnázium, rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség, rendőr szakközépiskolai, határrendészképző szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület felügyelői vizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 közterület felügyelői munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 2011. évi CXCIX. tv (Kttv.) 5. sz. melléklet szerinti önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Moskovicz Miklósné munkaügyi ügyintéző nyújt, a 06-29-335-161 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Ecser Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2233 Ecser, Széchenyi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2014. , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.
vagy
 Elektronikus úton Moskovicz Miklósné részére a polgarmesterihivatal@ecser.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója, a jegyző dönt a polgármester egyetértésével. Az eredményről a pályázók e-mailben kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.ecser.hu - 2014. január 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A pályázat részeként benyújtandó önéletrajz sablon az alábbi címről letölthető:

www.nki.gov.hu/szemelyuegyi-tanacsadas/532-uj-oeneletrajz-a-koezigazgatasban


honlapkészítés: dupai