Tájékoztató a telekadó bevallásáról

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Adóhatósága felhívja a Tisztelt Adózók figyelmét arra, hogy a telekadóban - az adókötelezettség keletkezését, (változását), illetve megszűnését az azt követő 15 napon belül, adóbevallás nyomtatványokon kell bevallani az önkormányzati adóhatóság felé.
A jelzett tárgyi adónál a változás az adóév első napján (2014. január 1.) fennálló állapot alapján következik be. Így ettől az időponttól nyílik meg a bevallás teljesítésének kötelezettsége is, azaz az adóév első napját (2014. január 1.) követő 15 napon belül (2014. január 15-ig) kell a bevallási kötelezettségeknek eleget tenni -szankció mentesen - az érintett adóalanyoknak.

Az anyagi jogszabályokat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint Ecser Nagyközségi Önkormányzat telekadóról szóló 19./2012.(XI.28.) önkormányzati rendelete, az eljárási szabályokat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályozza.

A telekadó ún. kivetéses jellege miatt az adózóknak nem kell minden évben bevallást tenniük, hanem csak abban az esetben, ha a saját személyes vagy az ingatlan adataiban olyan változás következett be az idei évben, ami befolyással bír a következő évi adó megállapítására. Ilyen adókötelezettséget érintő fontosabb változás lehet, amit már az adóalanyoknak be kell vallania: vétel, eladás, öröklés, ajándék, csere, adókedvezmény igénybevételéhez való jogosultság változása, ingatlan lebontása, megszűnése, vagyoni értékű jog szerzése, vagyoni értékű jog megszűnése, jognyilatkozat megváltoztatása, alapterület változás, használatbavételi engedély megszerzése, belterületből külterületté minősítés, lakcímváltozás, funkció vagy használati mód változása stb.
Ha tehát például Ön 2013. évben telket értékesített és egyben vásárolt is, ebben az esetben egy telekadó bevallást az értékesített telekről, egyet pedig a vásárolt telekről is kell készítenie. Azaz, ebben az esetben kettő változás bejelentést is tennie kell az önkormányzati adóhatóság felé.


2014. évtől a telekadó mértékek nem nőnek, a kedvezmények sem szűkülnek, így jövőre nem kell több adót fizetni a tulajdonosoknak.
Telekadó tekintetében az adó alanyának minősül (a magánszemély, a jogi személy stb.) az, aki a naptári év első napján - azaz 2014. január 1-jén - a telek tulajdonosa.

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a telket, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya, így elsődlegesen őt terheli a változás bevallása is. Lehetőségük van az adózóknak egyszerűsített adóbevallásra, azaz arra, hogy megállapodás alapján (amennyiben több tulajdonos is érintett a telek tulajdonjogában) egy tulajdonos vállalja át az adókötelezettséget és az adó fizetését is. Ekkor az érintett tulajdonosok által aláírt megállapodást is csatolni kell a bevallás mellé.

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a Telekadó bevallási nyomtatvány és megállapodás 2014. január 1-jétől is elérhetőek és megtalálhatóak az önkormányzat www.ecser.hu honlapján. Elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség, a nyomtatványokat papír alapon kell benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz.

Előre is megköszönve szíves közreműködésüket:


Önkormányzati Adóhatósága


honlapkészítés: dupai