Sokan kérdezték

Október elsejétől április 30-ig munkanapokon 10. és 18. óra között lehet égetni.
Egyszerre minimum 1 m3 mennyiséget, szélcsendes időben csak olyan jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni, ahol az égetés hősugárzása környezeti kárt nem okoz.
A kerti hulladékot csak úgy szabad égetni, hogy az emberi egészséget, és környezetet ne károsítsa.
Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot.
Tilos az avar, kerti hulladék, és hulladék égetése közterületen.
Tilos az avar és kerti hulladék égetése magán ingatlanon, akkor, ha annak 100 méteres körzetében ünnepi, vagy egyéb település-szintű rendezvény zajlik.

A szabadban tüzet gyújtani, tüzelő berendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
Szabadban a tüzet, üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

A tüzelés és a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

A hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalmat figyelembe kell venni.

E rendelkezések megszegői helyszíni bírsággal, vagy 30.000-Ft-ig terjedő szabálysértési bírsággal sújthatók.

honlapkészítés: dupai