Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2005. október 30-ig (a munkaszünet miatt november 2-ig) adhatják be a Polgármesteri Hivatalba a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot az ecseri állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatásban nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben résztvevő diákok, valamint azok a középiskola 4. osztályos tanulók, akik 2006-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2006/2007. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíjpályázatot az nyerheti el, akinek a szociálisan hátrányos helyzetű családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj háromszorosát (74.100-Ft).
Az egy évben támogatásra fordítható összeg mértékét az önkormányzat költségvetési rendelete határozza meg.
A szükséges nyomtatványok beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal 6-os szobájában ügyfélfogadási időben.
Bővebb felvilágosítást Jenei Lászlóné főmunkatárs ad, a 335-166, vagy a 335-161 telefonszámok valamelyikén.
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatban a www.bursa.hu internetes portálon is tájékozódhat.

honlapkészítés: dupai