Közlemény

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG
mint I. fokú hatóság
1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.
Levelezési cím: 1447 Budapest, pf.: 541
Telefon: 478-44-00 Telefax: 478-45-20
e-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-12.00, 12.30-16.00-ig, péntek: 9.00-12.00-ig

KÖZLEMÉNY
környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: Az SCT Krautland Kft. beruházó által tervezett, Vecsés közigazgatási
területén létesítendő Kereskedelmi- Szolgáltató Központ előzetes vizsgálati eljárása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25) Korm. rendelet alapján.

Az ügy iktató száma: KTVF: 41258/2008.

Az eljárás megindításának napja: 2008. július 31.

Az ügyintézési határidő: 45 nap

(A határidőbe nem tartozik bele-többek között:
- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére
irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- a szakhatóság eljárásának időtartama.)

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Farkas Ildikó
Tel: 478-4400

A tervezett létesítmény rövid ismertetése:

Az előzetes vizsgálati dokumentációt a Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai Kft. készítette. A beruházó Vecsés közigazgatási területén, 180000 m2 bruttó alapterületű Kereskedelmi- Szolgáltató Központ kiépítését tervezi. A létesítményben a következő helyiségek lesznek kialakítva: raktározás a hozzátartozó irodákkal 70000 m2, könnyű (összeszerelhető) ipar 10000 m2, kiskereskedelem 450000 m2, iroda 55000 m2.

Az építkezés megnevezése és helye:
Kereskedelmi- Szolgáltató Központ, Vecsés, kül- és belterülete
Külterület: 032/4, 043/8-14, 047/7, 047/10, 047/14, 047/18, 047/19, 053, 054/5,054/7, 054/8, 054/9
Belterület: 6139-6147 hrsz-ú földrészletek

Telek területe: 36 ha
Teljes terület nagysága: 180000 m2

A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:

Vecsés, Ecser és Üllő közigazgatási határán belül.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Felügyelőség az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint:
- jelentős környezeti hatások feltételezése esetén megállapítja a környezeti hatástanulmány tartalmai követelményeit;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, megállapítja, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható, figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket;
- ha az előzetes vizsgálatok során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

A Felügyelőség felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezetvédelmi hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.

A Felügyelőség a közleményt a hivatalában, valamint a honlapján (www.kdvktvf.zoldhatosag.hu) közzéteszi.

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Felügyelőség Zöld pont Irodájában (1072 Budapest, Nagydiófa utca 10-12.) ügyfélfogadási időben betekinthetnek.

honlapkészítés: dupai