Közművesítés

A Belső-Kálvária terület Ecser észak-nyugati részén a Rákóczi utca és a Kálvária utca között helyezkedik el.
A településrészen hosszú, ám keskeny telkek alakultak ki. Többségében a Rákóczi utcai lakosok tulajdonában lévő földeken éveken át növénytermesztés folyt. Évtizedekkel ezelőtt felmerült már építési telkek kialakításának gondolata, de az elképzelések nem valósultak meg. A mezőgazdasági termelés visszaszorulásával a telkesítés új lendületet kapott. A tulajdonosok összefogtak, és kimérették, újraosztották az ingatlanokat, lefolytatták a szükséges hatósági eljárásokat. Elkészíttették a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet.
Ezután kerülhetett sor a közművek megterveztetésére és engedélyeztetésére. A közművesítés első lépcsőjében a villamos-energia hálózat épült meg. Ezt követte nem rég az ivóvíz- és csatorna hálózat.
Az idén tervezik megvalósítani a gázvezeték kiépítését és a csapadékvíz elvezető rendszert. Júliusban sikerült megállapodni az önkormányzattal a közműfejlesztési hozzájárulás mértékéről.
A szilárd burkolatú utak építésére most nem kerítenek sort.
A tulajdonosok a legjobb úton haladnak afelé, hogy építésre alkalmas telkeik legyenek szép környezetben, ezáltal mintegy 100 telekkel bővül az ecseri ingatlankínálat.

honlapkészítés: dupai