Álláshirdetés

Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete PÁLYÁZATOT HIRDET a Faluszolga Kft. (2241 Sülysáp, Szent István tér 1.) ÜGYVEZETŐ munkakörének betöltésére.

A jogviszony időtartama:
Határozott idejű, teljes munkaidős munkajogviszony.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás 5 évre szóló határozott időtartamú.

Az ügyvezető irányítása alatt álló dolgozók létszáma:
20 fő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
− Sülysáp Nagyközség Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló Kft. szakmai tevékenységének irányítása, munkáltatói jog gyakorlása a társaság munkavállalói felett.
− A társaság tevékenységi körében meghatározott intézmény-üzemeltetési, közterület fenntartási és szennyvízszállítási feladatok ellátása,
− A társaság tulajdonában, illetve használatában/kezelésében lévő eszközállomány igénybevételével (fejlesztésével) a külső piaci bevételek növelése eddig végzett tevékenységein belül.
− A társaság tevékenységi körének bővítésére új piacok és lehetőségek felkutatása, a szükséges gazdasági számítások elkészítése, ideértve az eszközfejlesztési kiadások megtérülését is.
− A Kft. gazdaságos, átlátható működtetése.
− Szoros együttműködés és jó munkakapcsolat kialakítása az önkormányzat intézményeivel.

Pályázati feltételek:
− legalább középfokú iskolai végzettség,
− felhasználói szintű Windows, Office és webes ismeretek,
− B kategóriás jogosítvány,
− magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
− műszaki területen szerzett végzettség és gyakorlat,
− Sülysáp település és környékének ismerete,
− vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
− részletes fényképes szakmai önéletrajz,
− a pályázó munkakörbe tartozó feladatokkal kapcsolatos szakmai elképzeléseit tartalmazó összefoglaló,
− képesítést igazoló okirat(ok) másolata,
− eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolások (amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak),
− 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
− nyilatkozat, miszerint a pályázóval szemben nem állnak fenn a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben foglalt összeférhetetlenségi okok,
− nyilatkozat, miszerint a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez és a pályázati eljárás lefolytatásában részt vevők általi megtekintéséhez, megismeréséhez hozzájárul.

Illetmény és juttatások:
Bérezés megegyezés szerint. A fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt kérjük a pályázatban megjelölni.

A munkakör betölthetőségének időpontja, módja:
A munkakör a döntést követően azonnal betölthető, 3 hónapos próbaidő kikötése mellett.

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. május 16.

A pályázat elbírálásának határideje:
2013. május 30.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatást Horinka László polgármester vagy Tóth Krisztina jegyző nyújt a 06-29/435-001, illetve a 06-29/635-433 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete részére kell eljuttatni „Ügyvezetői pályázat” megjelöléssel,
− postai úton vagy személyesen: a 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. címre,
− elektronikus úton: a jegyzo@sulysap.hu címre.

honlapkészítés: dupai