Hirdetmény

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

HIRDETMÉNY
környezetvédelmi hatósági eljárás

Az ügy tárgya: A Budapest Airport Zrt., Budapest XVIII. kerület, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetvédelmi teljesítményértékelési eljárása a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 77. §-a alapján.
Az ügy iktató száma: KTVF: 225/2013.
Közmeghallgatás időpontja: 2013. április 30. napján 9.30 órától .
Közmeghallgatás helye: Rózsa Művelődési Ház
1183 Budapest, Városház u. 1.

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:
A Budapest Airport Zrt. részére (1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér; a továbbiakban: Környezethasználó) a Budapest-Ferihegy Nemzetközi Repülőtér
üzemeltetésére vonatkozóan a Felügyelőség KTVF: 3848-10/2011. számú határozatával, valamint az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/6438-16/2011. számú határozatával módosított KTVF: 41608-2/2006. számú
környezetvédelmi működési engedélyt adott, melyet a Fővárosi Törvényszék 27.K.30.710/2012/13. számú ítéletével hatályon kívül helyezett.
A Környezethasználó a Budapest XVIII. kerület, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren végzett tevékenységének környezetvédelmi teljesítménye értékelésére, valamint környezetre gyakorolt hatásának megismerésére a Kvtv. 77. §-a alapján környezetvédelmi
teljesítményértékelési eljárást kezdeményezett a Felügyelőségen.
A tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:
A Kérelmező által üzemeltetett Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, és annak közvetlen környezete, valamint Üllő, Vecsés, Maglód, Ecser települések és Budapest XVIII., Budapest XVII., és Budapest X. kerületek.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a Felügyelőség a teljesítményértékelés alapján engedélyezi a tevékenység folytatását;
az engedély megadásával egyidejűleg a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére kötelezi az érdekeltet;
korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a tevékenység folytatását, illetőleg az erre hatáskörrel rendelkező szervnél azt kezdeményezi.
A Felügyelőség felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy az önkormányzat jegyzőjénél vagy a felügyelőségnél a kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet tenni.
A Felügyelőség a hirdetményt a hivatalában, a honlapján (kdvktvf.zoldhatosag.hu) és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi.
Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Felügyelőség Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagydiófa utca 10-12.) ügyfélfogadási időben betekinthetnek.

honlapkészítés: dupai