Közlemény az óvodai beiratkozásról

Közlemény
Ecser Nagyközség területén:
Az óvodai beiratkozás: 2013. május. 06-án
8-12 óráig lesz az 1.sz és a2.sz óvodában is.
Az óvodai felvételre kerül az a gyermek aki:
A felvétel a 2013. szeptember.01 kezdődő és 2014 augusztus 31- ig tartó
nevelési évre vonatkozik
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- a gyermek TAJ kártyája,
- a gyermek oltási könyve.
- orvosi igazolás a gyermek óvodaérettségéről;a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok
A Köznevelés Törvény 49.§. (1) szerint aki nem teljesíti
kötelezettségét eljárást vonhat maga után.
Az óvodába járás alól felmentést a Fenntartó és az óvoda vezetője
adhat hivatalos kérelemre.
Az óvodák felvételi körzete: ECSER NAGYKÖZSÉG területe.
Az óvodai felvételről vagy elutasításról 2013. 06. 07-ig határozatban
értesítjük a szülőket. Fellebbezést 15 napon belül az óvoda
vezetőjénél illetve a Fenntartónál a Jegyzőnél lehet írásban
benyújtani.
A más óvodából érkezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője
értesíti az előző Óvoda vezetőjét.
Integrált óvodai nevelés
Kuckó Óvoda Budapest 1171, Óvónő u.3 táplálékallergiás gyermekek integrált óvodai nevelése, ellátása
sajátos nevelési igényű - mozgásszervi fogyatékos
- érzékszervi fogyatékos (látás- és hallássérült) - értelmi fogyatékos
- beszédfogyatékos - autizmus spektrum zavarral küzdő
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek integrált óvodai nevelése, ellátása
Mákvirág Óvoda Budapest 1173, Újlak u.108. táplálékallergiás gyermekek integrált óvodai nevelése, ellátása
sajátos nevelési igényű - mozgásszervi fogyatékos
- érzékszervi fogyatékos (látás- és hallássérült) - értelmi fogyatékos
- beszédfogyatékos - autizmus spektrum zavarral küzdő
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek integrált óvodai nevelése, ellátása
Mézeskalács Óvoda Budapest 1171, Tanár u.7.
táplálékallergiás gyermekek integrált óvodai nevelése, ellátása sajátos nevelési igényű mozgásszervi fogyatékos gyermekek integrált óvodai nevelése, ellátása
Nemzetiségi Óvodai nevelés
Falusi Nemzetiségi Óvoda Dorfkindergarten Wetschesch Schiszlerné Bakk Katalin 2220 Vecsés, Fő út 83. 06-29/350-310 06-29/350-310
német nemzetiségi nyelvű

honlapkészítés: dupai