Közbeszerzési terv 2013.

Közbeszerzési terv

Ajánlatkérő neve: Ecser Nagyközségi Önkormányzat
székhelye: 2233 Ecser, Széchenyi u. 1.
beszerzés éve: 2013.

Nemzeti értékhatárt elérő és meghaladó beszerzések:

Beszerzés meghatározása, megnevezése: Beruházás. Építési beruházás. Ecser, Széchenyi utca útburkolatának és csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása

Beszerzés becsült értéke(nettó, eFt.)40.000-
Beszerzés tervezett kezdete: 2013. május
Megjegyzés: -

Szolgáltatás: Nincs tervezve.

A 2013. évi közbeszerzési tervet jóváhagyom:

Ecser, 2013. március 29.

Gál Zsolt sk.
polgármester

honlapkészítés: dupai