Beiratkozás a Laky Ilonka Általános Iskolában

FELHÍVÁS
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vecsési Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2013. április 8. - 9. (hétfő, kedd)
8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt
és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vecsési Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
Tankerületi igazgató

2013.
Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:

A Laky Ilonka Általános Iskola (2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3.) körzete Ecser nagyközség közigazgatási területe

honlapkészítés: dupai