Hirdetmény hatósági eljárás megindításáról

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Hirdetmény
környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: A Budapest Airport Zrt., Budapest, XVIII. kerület, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetvédelmi teljesítményértékelési eljárása a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 77. §-a alapján.

Az ügy iktató száma: KTVF: 225/2013.

Az eljárás megindításának napja: 2013. január 3.

Az ügyintézési határidő: 3 hónap.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele.

Az ügyintéző neve, elérhetősége: Nagy Anett (tel.: 478-44-00)

Az ügy trágyának rövid ismertetése:
A Budapest Airport Zrt részére (1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér; a továbbiakban: Környezethasználó) a Budapest-Ferihegy Nemzetközi Repülőtér üzemeltetésére vonatkozóan a Felügyelőség KTVF: 3848-10/2011. számú határozatával, valamint az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/6438-16/2011. számú határozatával módosított KTVF: 41608-2/2006. számú környezetvédelmi működési engedélyt adott, melyet a Fővárosi Törvényszék 27.K.30.710/2012/13. számú ítéletével hatályon kívül helyezett.

A Környezethasználó a Budapest XVIII. kerület Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren végzett tevékenységének környezetvédelmi teljesítménye értékelésre, valamint környezetre gyakorolt hatásának megismerésére a Kvtv. 77. §-a alapján környezetvédelmi teljesítményértékelési eljárást kezdeményezett a Felügyelőségen.

A tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:
A Kérelmező által üzemeltetett Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, és annak közvetlen környezete, valamint Üllő, Vecsés, Maglód, Ecser települések és Budapest XVIII., Budapest XVII., és Budapest X. kerületek.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Felügyelőség a teljesítményértékelés alapján
- engedélyezi a tevékenység folytatását;
- az engedély megadásával egyidejűleg a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére kötelezi az érdekeltet;
- korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a tevékenység folytatását, illetőleg az erre hatáskörrel rendelkező szervnél azt kezdeményezi.

A Felügyelőség felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy az önkormányzat jegyzőjénél vagy a Felügyelőségnél a kérelem tartalmára vonatkozóan, írásbeli észrevételt lehet tenni.

A Felügyelőség a hirdetményt a hivatalában, a honlapján (kdvktvf.zoldhatosag.hu) és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi.

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Felügyelőség Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.), ügyfélfogadási időben betekinthetnek.

honlapkészítés: dupai