15 helyett 60 nap

A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló többször módosított 16/2002. (II. 18.) Kormányrendelet szerint a Termőföldről szóló törvény és a Polgári törvénykönyv alapján fennálló elővásárlási jog esetén a termőföld vagy a tanya tulajdonosa az ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot a szerződés megkötése előtt köteles az elővásárlásra jogosultakkal közölni, kivéve ha az ajánlat az első helyen álló elővásárlási jogosulttól érkezett. Ez a kötelezettség csak az elfogadott ajánlatra terjed ki.

Az ajánlatot teljes terjedelmében kell közölni. A közlésből ki kell tűnnie, hogy az ajánlattevő elővásárlásra jogosult-e, és ha igen melyik jogcímen.
Az ajánlat közlése – lehetséges eltéréssel – az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik.

Megváltozott a kifüggesztés időtartama. Az eddigi 15 nap helyett 60 napig kell kifüggeszteni az ajánlatot. Érdemes az adás-vételek lebonyolítása során az új határidővel számolni!
Az eddigieknek megfelelően a kormányzati portálon is értesítő jelenik meg az ajánlat kifüggesztésének tényéről.

Az elővásárlásra jogosult a kifüggesztés kezdőnapját követő 60 napon belül az ajánlatot elfogadó vagy az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot tehet. Az elővásárlási jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha a jogosult nem nyilatkozik.

Az előhaszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos kifüggesztés időtartama 15 nap.

Polgármesteri Hivatal

honlapkészítés: dupai