Óvodai beiratkozás

Óvodai beíratás
a 2013/2014. nevelési évre

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy gyermekük a harmadik életévtől kezdődően óvodai nevelésben vehet részt.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése szerint: „Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, ………… az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a közoktatási törvény értelmében gyermekük abban az évben, amelyben ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2013. szeptember 1.) napi négy óra időtartamban köteles óvodai nevelésben részt venni. Az ötéves gyermekek beíratásának elmulasztása szabálysértési eljárást vonhat maga után.

Az óvodai beíratások időpontja: 2013. április 2-4-ig 08.00 és 12.00 óra között történik. Az óvodai beíratásoknál előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket.

Beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- a gyermek TAJ kártyája,
- a gyermek oltási könyve.
- orvosi igazolás a gyermek óvodaérettségéről;a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok

2013.március 12.

Petneházi Tamásné Kóspál Zsuzsanna
Óvodavezető Óvodavezető
1. sz. Óvoda 2. sz. Óvoda

honlapkészítés: dupai