Tájékoztató iskolai felvételi körzetről

A Pest megyei Kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatót adott ki a Pest megye közigazgatási területén működő állami feladatot ellátó kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárairól. A tájékoztató kiadását megelőzően a Megyei Kormányhivatal a települési önkormányzatok véleményét beszerezte.

A tájékoztató szerint az Ecseri Laky Ilonka Általános Iskola felvételi körzete a 2013/2014-es tanévben Ecser közigazgatási területe.

honlapkészítés: dupai