Környezetvédelmi hatósági eljárás megindítása

Közlemény
környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya:
Ecser, Iparterület 0127/87. hrszú ingatlanon csarnoképületek bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm rendelet alapján.

Az ügy iktatószáma: KTVF: 9600/2013.
Az eljárás megindításának napja: 2013. február 9.
Az ügyintézési határidő: 45 nap.
A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.
Az ügyintéző neve és elérhetősége: Farkas Ildikó
Az ügy tárgyának rövid ismertetése:
A Pro-Form Ipari és Kereskedelmi Kft. (1139 Budapest, Teve u. 60.) Ecser, 0127/87. hrszú 43351 m2 területű ingatlanon csarnoképületek bővítését tervezi.
Az előzetes vizsgálati dokumentáció szerint a már meglévő csarnoképület alapterülete 4857 m2, amely épületet 4537,64 m2-rel tervezik bővíteni.
A tervezett bővítés után az épületek alapterülete 9394,64 m2 nagyságú lesz.

A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határa:
Ecser Önkormányzat közigazgatási területe.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint:
- jelentős környezeti hatások feltételezése esetén megállapítja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, megállapítja, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható, figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket;
- ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.
A Felügyelőség felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.

A Felügyelőség a közleményt a hivatalában, valamint a honlapján (http://kdvktvf.zoldhatosag.hu">http://kdvktvf.zoldhatosag.hu) és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi.
Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:
http://kdvktvf.zoldhatosag.hu">http://kdvktvf.zoldhatosag.hu/content/kkcs/9600_1_2013.zip

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Felügyelőség Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.) ügyfélfogadási időben betekinthetnek.

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Levelezés cím: 1447 Budapest, Pf.: 541.
E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu
Telefon: 478-44-00
Honlap: http://kdvktvf.zoldhatosag.hu">http://kdvktvf.zoldhatosag.hu
Ügyfélfogadás: hétfőtől-csütörtökig: 09.00.-16.00.
péntek: 09.00.-12.00.
Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 09.00.-12.00. és 13.00.-16.00.
péntek: 09.00.-12.00.

honlapkészítés: dupai