Nehezebb lesz lógni az iskolából

Az Országgyűlés 2012. július 12-i ülésnapján fogadta el az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényt.

A törvény módosította a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényt. A módosítás szerint tanítási napokon azt a 14. életévét be nem töltött tanulót, aki nagykorú kísérete nélkül, vagy hitelt érdemlő igazolás nélkül van távol a tanítási órától vagy az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól a rendőr a nevelési-oktatási intézmény vezetőjéhez kísérheti. A rendőr a kísérés előtt a nevelési-oktatási intézménnyel egyeztet.

A jogalkotói szándék nyilvánvalóan az volt, hogy a gyermekkorú tanulók teljesítsék iskolalátogatási kötelezettségüket, és ne az utcán vagy egyéb helyeken tartózkodjanak a tanítási idő alatt. A rendőrségi intézkedés lehetőségének megteremtése hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók teljesítsék tanulmányi kötelezettségüket, és ne kezdődjön meg az iskolai lemorzsolódásuk már az általános iskolában.

A rendőrségi törvény meghatározza azt, hogy mi tekinthető hitelt érdemlő igazolásnak:
1. a nevelési-oktatási intézmény által kiállított írásbeli igazolás,
2. a tanuló szülője, törvényes képviselője által kiállított írásbeli igazolás,
3. az orvosi igazolás.

Ezen igazolások valamelyikét a tanítási időben nagykorú kísérete nélkül lévő gyermek tartsa magánál.

A Laky Ilonka Általános Iskola házirendje szerint a tanítási idő vége előtt az iskolából a gyermeket az osztályfőnök – a szülőkkel való egyeztetést követően – engedheti el. Az osztályfőnök távollétében az igazgató, vagy helyettese járhat el. A pedagógus a gyermeknek igazolást ad.

A vitás esetek elkerülésére, a tanítási idő alatti távollét esetére a szülő előre állítsanak ki igazolást a gyermekük számára.

honlapkészítés: dupai