Megalakult a tankerület

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében a Laky Ilonka Általános Iskola 2013. január 1-jétől állami fenntartásba került. Az iskola pedagógusai és az iskolatitkár munkáltatója már nem az önkormányzat, hanem a Klebersberg Intézményfenntartó Központ lett. Az iskola takarítóinak az önkormányzati tulajdonú EKO Kft-nél ajánlottak fel munkahelyet. A gyermekétkeztetés továbbra is önkormányzati feladat maradt, tehát az önkormányzati konyha továbbra is biztosítja a gyermekeknek a tízórait, az ebédet és az uzsonnát. Az iskolatej támogatást a fenntartó Klebersberg Intézményfenntartó Központ igényelheti a jövőben.

Az iskola épületének tulajdonjoga a Nagyközségi Önkormányzaté maradt. A Képviselő-testület vállalta az épület üzemeltetését, tehát a karbantartást, javítást, a rezsiszámlák fizetését és a takarítást.

A Klebersberg Intézményfenntartó Központ Vecsési Tankerületéhez Maglód, Üllő, Vecsés és Ecser iskolái tartoznak. Az intézmények működésében jelentősebb változásokra szeptembertől lehet számítani.
A beíratás időpontját, az indítható osztályok és csoportok számát az új fenntartó fogja meghatározni. Ugyancsak ő hagyja jóvá a tantárgyfelosztást is. Az iskola igazgatójának kinevezési joga a minisztert illeti.

Háttér:

Korábban napvilágot láttak olyan tervek, hogy meghatározott településmérettől függően az önkormányzatok vállalhatják iskolájuk fenntartását. Ez végül nem így lett. Az iskolák – kivéve az egyházi, nemzetiségi stb. intézményeket - állami fenntartásba kerültek, tehát itt a településnek döntési szabadsága nem volt. Döntési helyzet egyedül az épület üzemeltetésénél keletkezett. Az Ecseri Képviselő-testület – viták után – úgy döntött, hogy vállalja a tulajdonát képező iskolaépület üzemeltetését. Tette ezt az önkormányzat abból a megfontolásból, hogy az ecseri gyermekeknek a megfelelő elhelyezést biztosítsa. A saját tulajdonát képező épületet ne kezelje külső szerv, valamint az ingatlanon más önkormányzati tevékenység is folyik, hiszen itt működik az önkormányzati konyha is. Ezt az üzemeltetési feladatot arra való hivatkozással lehetett volna elkerülni, ha a képviselő-testület anyagi források hiányában nem lett volna képes a feladatot ellátni. Viszont ekkor a fenntartás költségeit az önkormányzat állami támogatásából vonták volna le. Nehezítette a döntést, hogy az elvonás mértéke nem ismert. Mindenesetre az üzemeltetési döntés nem végleges, hiszen lehetőség van e határozatot évente felülvizsgálni.

honlapkészítés: dupai