Megkezdték működésüket a Járási Hivatalok

A magyar jogalkotásban bevett gyakorlat, hogy a parlament és a kormányzat január elsejét tekinti annak az időpontnak, amelyet a fontos változások kezdő időpontjának kijelöl. Hogy ez mennyire praktikus abban megoszlanak a vélemények. Míg természetesen van ráció az új évet új rendszerben kezdeni, addig a december hónap sajátosságai bizony nem tesznek jót a zökkenőmentes kezdésnek. A karácsonyi készülődés, az ünnepek és a szilveszter bizony sok szervezetet lassít le, kis túlzással az országban december közepén megáll az élet.

Az idei év nagy jelentőségű közigazgatási átszervezésekkel indul. Az élet szinte minden területét felölelik a módosítások, amelyeket több ezer közlönyoldal tartalmaz. Nem csoda, ha a szakemberek is most tanulják, szokják a változásokat.

Ezekről a reformokról a következő napokban igyekszünk e honlapon is információkat adni Önöknek, lehetőség szerint közérthetően.

A járások

A járások kialakítása volt az utóbbi időben az a közjogi kérdés, amely településünk lakosságának nagy részét komolyan foglalkoztatta. Engem is sokan megállítottak az utcán, vagy éppen felhívtak telefonon, érdeklődve, hogy Ecser melyik járáshoz tartozik majd?
Az első tervek szerint Gyál volt megjelölve járási székhelynek. Ez ellen az ecseri képviselő-testület tiltakozott. Nem mintha a gyáli emberekkel, a gyáli vezetőkkel valami baja lett volna, hanem Gyál közösségi közlekedéssel való megközelíthetetlensége váltotta ki az ellenkezést. Ez után felmerült Gyömrő és Monor, mint járási székhely. E két megoldásnak történelmi gyökerei is voltak, hiszen az idők során mindkét település volt már Ecser tekintetében járási székhely. Gyömrő nem tudta elnyerni a járási székhely címet, Monor viszont igen, de Ecsert végül a vecsési járáshoz csatolták.
A vecsési megoldásról is hallottam már támogató és ellenző véleményt is. Azt gondolom, hogy a járási besorolás döntésébe való eredményes beavatkozás meghaladja a helyi vezetés lehetőségeit, sőt azt tapasztalhattuk, hogy bizonyos járási kérdések országgyűlési képviselői szinten is túlmutattak. Itt kormányzati döntésről van szó, amit el kell fogadnunk.
Egyébként, ha belegondolnak igen kedvező adottságú járás jött létre a Vecsési Járás megalakulásával. A járást alkotó települések – Maglód, Üllő, Vecsés és Ecser hasonló fejlettségi szinten vannak. Igen jók a gazdasági adottságok, az átlagnál jobbak a közlekedési viszonyok, ugyanolyanok a társadalmi adottságok. Nagyon jó az együttműködés a települések vezetői között. Sok feladatot eddig is együtt láttunk el. Gondolok itt a szociális feladatellátások többségére. Ezek az önkormányzatok a családsegítést, gyermekvédelmet, idősek nappali ellátását, a nyári gyermektáboroztatást, a közösségi ellátásokat mikrotérségi társulásokban közösen látták el.

A másik felvetés a járási hivatal megközelítésével kapcsolatos. Valóban, a járási hivatalnak helyet adó Vecsési Polgármesteri Hivatal közösségi közlekedéssel nehezen közelíthető meg Ecserről, mert az ecseri busz a Market Centrálnál áll meg, ahonnan még át kell szállni, és gyaloglás is vár az utazóra.
De: Ecseren a Polgármesteri Hivatalban dolgozik majd települési ügysegéd. A települési ügysegéd részére az ecseri hivatal 10. számú szobáját adta át önkormányzatunk, és azon vagyunk, hogy nagyközségünket, az ecseri embereket jól ismerő volt kollégánk, vagy kollégáink legyenek megbízva a hivatalvezető által az ügysegédi feladatokkal.
Vecsés Városa azon dolgozik, hogy ebben az évben Kormányablak nyíljon a Market Centrál területén, ami általunk is közvetlen autóbusszal elérhető. Maglódon a Járási Hivatal kirendeltsége üzemel, és ők is kormányablakot szeretnének nyittatni. E tervek bírják az ecseri vezetés teljes támogatását.
Természetesen túlzás lenne azt állítani, hogy soha nem kell átutazni, de tudomásom szerint megmarad az okmányirodai ügyekben az a lehetőség, hogy bármelyik hivatalban lehet okmányirodai szolgáltatásokat igénybe venni.

A közigazgatás átalakítása keretében 2013. január elsején megkezdték működésüket a Járási Hivatalok. A Járási Hivatal kialakításának tervezésekor még arról volt szó, hogy az összes jegyzői hatáskör átkerül az államhoz, de most erről már szó sincs. A települések eddig is változó tartalmú hatásköröket gyakoroltak, közigazgatási rangjuktól, kistérségi székhely mivoltuktól, nagyságuktól függően. Hogyan lehetne közérthetően megfogalmazni, milyen ügyek kerültek most át?
Tehát:
- Január elsejétől a Járási Hivatal látja el az eddig okmányirodában ellátott feladatokat.
- A Járási Hivatal látja el a Gyámhivatal feladatait, kiegészítve a jegyzői gyámhatóság feladatainak jelentős részével, ideértve a gyermektartásdíj megelőlegzését.
- A Járási Hivatalhoz kerül a lakcímbejelentkezés és az ezzel kapcsolatos ügyintézés, pl. a lakcím fiktiválása.
- A járási hivatalhoz kerül a normatív alapon járó ápolási díj, az időskorúak járadékával kapcsolatos ügyek, a hajléktalan személyek részére kifizetett időskorúak járadéka, az otthonteremtési támogatással kapcsolatos ügyek, az egészségügyi szolgáltatásra jogosultságot biztosító igazolás.

A járási megállapodás szerint az Ecseri Polgármesteri Hivatal létszáma két fővel csökken. A két kolléga elsejétől a Járási Hivatal kormánytisztviselője. Jelenleg még itt vannak Ecseren és fogadják az ügyfeleket.
Ezzel az átmenettel kapcsolatosan szükséges volt a Polgármesteri Hivatalban az ellátott feladatok újraszabályozására. Tehát nem mindenki intézi ugyanazokat az ügyeket, amit eddig. Telefonon, vagy személyesen erről szívesen adunk tájékoztatást, hogy az ügyfélfogadás zökkenőmentes legyen.

Barta Zoltán

honlapkészítés: dupai