Biomassza kazánok lesznek az iskolában

Ecser Község Önkormányzata január elseje után is üzemeltetni kívánja a Laky Ilonka Általános Iskola épületét. Az épület a jövőben is önkormányzati tulajdonban marad és több szempont alapján döntött az önkormányzat az üzemeltetés mellett. Azok az önkormányzatok, akik anyagi nehézségeik miatt nem vállalják az iskola épületének fenntartását, költségvetési elvonásban részesülnek. Joggal lehet tartani attól is, hogy az állam nem rendelkezik elegendő forrással az üzemeltetési feladatok ellátására. Az ecseri helyzetet bonyolítja, hogy az iskola épületében nemcsak maga az oktatási intézmény működik, hanem a konyha is, sőt bizonyos raktározási feladatokat is ott old meg a község.

Az iskola épületének rezsi kiadásaiban a legnagyobb tételt a fűtés jelenti, annak ellenére, hogy néhány évvel ezelőtt az ablakok többsége ki lett cserélve. Hidegebb hónapban a gázszámla eléri a 1,5 millió forintot is. E probléma kiküszöbölése céljából önkormányzatunk jelentkezett a Pest megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának startmunka mintaprogramjára. A program célja a Bio- és megújuló energiafelhasználás elősegítése.

Az illetékesek döntése értelmében a Belügyminisztérium támogatja a Laky Ilonka Általános Iskola fűtésének korszerűsítését, alternatív fűtési mód bevezetésével. A program keretében biomassza kazánok kerülnek beszerelésre, kiváltva a gázfelhasználás többségét. Lehetőség nyílik állami támogatással 2 fő álláskereső személy foglalkoztatására, akik a kazánt üzemeltetik. Összességében saját forrás előírása nélkül 19.725.844-Ft támogatást kap az önkormányzat az energiahatékonyság ilyen megvalósítására.

A megítélt összeg nagy része már átutalásra került az önkormányzat számlájára. A következő fűtési szezonra biztosan olcsóbb lesz a fűtés az iskolában.

honlapkészítés: dupai