Iparűzési adó előlegfizetési kötelezettség

Tisztelt Vállalkozók!

Évvége közeledtével még egy jelentős adókötelezettség teljesítéssel kell szembesülni a nagyobb költségvetési kapcsolatokkal rendelkező adózók egy részének, mégpedig 2012. december 20-ig a társaságoknak az eddig befizetett 2012. évi iparűzési adó előlegeket - a naptári évvel megegyező adóév esetén – a korábbi évekhez hasonlóan ki kell egészíteniük az éves várható adó összegére.
Változatlanul azoknak az adózóknak kell az iparűzési adóelőleget kiegészíteniük, akik egyébként a társasági adó tekintetében is feltöltésére kötelezettek. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény jelenleg hatályos szövegezése szerint a társasági adó hatálya alá tartozó, kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak – amennyiben az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele az 100 millió forintot meghaladta –, a helyi iparűzési adóelőlegének összegét a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig ki kell egészítenie.
A befizetést Ecser Községi Önkormányzat Helyi iparűzési adó számla javára a 65100022-11354097 számlaszámra kell teljesíteni.
Az iparűzési adóelőleg-kiegészítés megfizetése mellett, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 32. § (1) bekezdése alapján feltöltésre kötelezett vállalkozókat adóbevallási kötelezettség is terheli, melyet szintén 2012. december 20-ig kötelesek benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bevallási kötelezettség azokat is érinti, akiknek egyébként nem keletkezik fizetési kötelezettsége („0”Ft).
A helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről a 2012. évi adóelőleg-kiegészítés bevallása nyomtatványon kell a bevallást megtenni. A jelzett nyomtatvány a honlapunkról (www.ecser.hu) letölthető. A nyomtatványt kinyomtatva postán, vagy személyesen lehet eljuttatni adóhatóságunkhoz. Elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.

Előre is köszönjük szíves együttműködését.

Tisztelettel:
Ecser Községi Önkormányzat Adóhatósága

honlapkészítés: dupai