Közzéteszi az adóhatóság a hátralékosok listáját

Tisztelt Adózók!

A települési önkormányzatok alapvető feladata – a közhatalom helyi közügyekben való gyakorlása mellett - a helyi közszolgáltatások biztosítása.
E feladatnak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása elengedhetetlenné teszi az önkormányzatok önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtését.
A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere.
Az önkormányzatok forráshiánnyal küzdenek, a közfeladatok ellátásához szükséges anyagi fedezet előteremtése egyre nagyobb gondot okoz, nem kivétel ez alól Ecser sem.
Egyre több problémát jelent az, hogy a tervezett adóbevételek önként nem teljesülnek, emiatt behajtási és végrehajtási eljárásban kell rendszeresen beszedni a kivetett adó nagy részét.
A behajtás és végrehajtás költségigényes eljárások, mely költségeket megtakaríthatnánk, és másra fordíthatnák, ha minden adózó befizetné a számára megállapított adót.
Ezért döntöttünk az alábbiak szerint.
Hivatalunk élni kíván az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. §-a által biztosított lehetőségével, mely szerint a helyi adó és gépjárműadó adóhátralékkal rendelkező magánszemélyek és vállalkozások nevét, címét, és az adótartozás összegét közzé teheti az önkormányzati adóhatóság. A fenti törvényhely magánszemélyek estén ezer forint, más adózók esetén tízezer forint adótartozással rendelkezők közzétételét teszi lehetővé.
Az adóhatóság döntése alapján, magánszemélyek esetén tízezer, vállalkozások esetén százezer forintot meghaladó adótartozással rendelkező adózóink neve, címe, adótartozásának összegét kívánjuk közzétenni a 2012. II. félévi (2012. szeptember 17.) befizetési határidőt követően.
Fentiek szerint a november hónapban megjelenő CSERFA újságban fogjuk szerepeltetni először a fentiek szerint a hátralékosok listáját.
Amennyiben adótartozással rendelkeznek, és nem kívánnak az úgy nevezett "adós feketelistán" szerepelni, úgy adótartozásaikat mielőbb rendezni szíveskedjenek.
Adóhatóságunk bízik abban, hogy egy adózónk sem szeretne a hátralékosok listáján szerepelni, senki nem szeretné azt, hogy a tartozásának behajtására fordított költségek miatt kevesebb összeg jusson az önkormányzat közszolgáltatási feladataira. pl. az óvodák üzemeltetésére, vagy a közvilágítás finanszírozására.

Polgármesteri Hivatal

honlapkészítés: dupai