Az iskola rendőre program

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Rendőrség 2008. szeptember 1-jével meghirdette „Az iskola rendőre” programot, amely az eddigi tapasztalatok alapján nagymértékben segítette a gyermekek védelmére irányuló átfogó bűn- és baleset-megelőzési tevékenységet.
A program egyik célja, hogy a rendőrség közelebb kerüljön az ifjúsághoz és ezáltal „pozitív rendőr-kép” alakuljon ki a gyermekekben, szülőkben és pedagógusokban.
Az elmúlt négy tanév eredményeit és tapasztalatait értékelve elmondható, hogy a rendőrség által meghirdetett programmal, annak céljaival az iskolák jelentős része egyetértett, azt szívesen fogadták, ezért is került sor a 2012/2013. tanévben is a program folytatásának elrendelésére.

Ezen program végrehajtásával kapcsolatban „Az iskola rendőre” az alábbi feladatokat látja el:

- Kapcsolatfelvétel az oktatási intézmények vezetőivel, jelentősebb iskolai rendezvényeken való részvétel, együttműködési megállapodások megkötése.
- Oktatási intézmény közvetlen környezetének forgalomszervezési és forgalomtechnikai bejárása.
- „Az iskola rendőre” plakát és „Üzenőláda” kihelyezése, szóróanyagok kijuttatása..
- Szeptember hónapban – a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában – rendőri jelenlét biztosítása az iskolák környékén, gyermekek közlekedésének segítése, kiemelt figyelem a gépjárművezetők közlekedésére, szabálytalankodók kiszűrése.
- Osztályfőnöki órák keretében tájékoztatás adása a gyermekeket érintő veszélyekről, a helyes közlekedési magatartásról.
- „Szuperbringa” program keretében a gyermekek kerékpárjainak átvizsgálása, „Kerékpáros igazolvány” megszerzésének elősegítése az 5-8. osztályosok részére.

Az Ecseri Laky Ilonka Általános Iskola „iskolarendőre”:
Andrási Gabriella r. ftőrm.

„Az iskolarendőrök” elérhetőek a monorrk@pest.police.hu e-mail címen, az iskolákban kihelyezett plakátokon feltüntetett telefonszámokon, illetve „Az iskolarendőrök” helyi koordinátorán Pestiné Végh Valéria r. zls-on keresztül, akinek az elérhetősége:
Pestiné Végh Valéria r. zls
Monori Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztály
2200 Monor, Kossuth L. u. 86. III. em. 4.
Telefon: 06-29/410-367, 21207 mellék
E-mail cím: VeghV@pest.police.hu

Monori Rendőrkapitányság

Monor, 2012. szeptember 11.

honlapkészítés: dupai