Gyermekétkeztetés

A gyermekétkeztetés esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, illetve a fogyatékos gyermekek számára az intézményi térítési díj 100%-át kedvezményként kell biztosítani. Az e körbe nem tartozó, de
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és tanulók után,
b) a három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként,
c) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, tanulók után az intézményi térítési díj 50%-át kell biztosítani.
Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011.(XII.14.) Ör. számú rendelete értelmében az iskolai napközis térítési díj 510Ft/fő/nap, a menzás étkezési díj 410 Ft/fő/nap.

A kedvezményekre való jogosultság előzetes igazolása nélkül a kedvezmény nem vehető igénybe!

Az ingyenességre illetve a kedvezményekre való jogosultság megállapításához az alábbi igazolások bemutatása szükséges:
- a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (bérjegyzék, pénzintézeti számlaki-vonat, postai igazolószelvény vagy a munkáltató, illetve munkahellyel nem ren-delkező esetében az Államkincstár Területi Igazgatóságának családi pótlékról szó-ló igazolásával),
- tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás,
- sajátos nevelési igény esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye,
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló eredeti határozat.

honlapkészítés: dupai