Ingyenes tankönyvcsomag

Az ingyenes tankönyvellátásról

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény tartalmazza milyen formában jár a tankönyvek ingyenes biztosítása.
Eszerint az iskolától történő tankönyv-kölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetőleg tankönyvek megvásárlá-sához nyújtott pénzbeli támogatás minden olyan tanuló részére jár, aki
a)tartósan beteg,
b)testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
c)pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyo-san akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),
d)három- vagy többgyermekes családban él,
e)nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
f)rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a tankönyveket ingyenesen kell biztosítani.
Az igénylés feltételei
Az igénylés feltétele, hogy a tanuló (előző év) november 15-éig leadja a 23/2004. OM-rendelet 5. mellékletében szereplő Igénylőlap a tanulói tankönyvtámogatáshoz I. Normatív kedvezmény iránti igény címő adatlapot.
A kedvezményre való jogosultság előzetes igazolása nélkül a kedvezmény nem vehető igénybe!
Az ingyenességre való jogosultság megállapításához az alábbi igazolások bemutatása szükséges:
- a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (bérjegyzék, pénzintézeti számlaki-vonat, postai igazolószelvény vagy a munkáltató, illetve munkahellyel nem ren-delkező esetében az Államkincstár Területi Igazgatóságának családi pótlékról szó-ló igazolásával),
- tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás,
- sajátos nevelési igény esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvélemé-nye,
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló eredeti határozat.

honlapkészítés: dupai