Szelektív hulladékgyűjtés - háztól

Újrahasznosítható hulladék elszállítása otthonunkból.

Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2008. márciusától Ecseren is bevezetésre kerül a modern szelektív hulladékgyűjtés új és kényelmes formája.
Az újrahasznosítható hulladékot az ingatlanok elől külön gyűjtőautó szállítja el minden hónap első csütörtökjén.

A korszerű gyűjtési módszer előnyös
- a lakosság számára, mert kényelmesebb a szelektív gyűjtősziget használatával szemben,
- a községnek is, mert nem okoz többletköltséget sem a településnek, sem a lakosoknak, a szemétdíj mértéke nem változik, sőt az idén nem emelkedett,
- a hulladékgyűjtő sziget környékén megszűnik az eddig rendszeresen felgyülemlett hulladék községképet rontó látványa,
- a környezetünk számára, mert várhatóan növekedni fog a lakosság által szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége és javulni fog az anyagok minősége, így az újrahasznosítás lehetősége is.

A begyűjtés ideje: Minden hónap első csütörtökje, azaz 2008. március 6., április 3. és így tovább.

A zsákokat reggel 6 óráig szíveskedjenek az ingatlanok elé kihelyezni, hogy elkerüljük azt, hogy a gyűjtőjármű korábbi elhaladása miatt a hulladék az ingatlan előtt maradjon az utcán.

Kihelyezhető anyagok:
- papírhulladék (csak papír alapú csomagolóanyagok)
- műanyag italos palackok (PET, azaz csak ásványvizes és üdítős flakonok)
- fém italos dobozok (csak fém italos dobozok, más fém nem)

Üveghulladékot ezzel a módszerrel munkavédelmi okokból és a feldolgozás nehézségei miatt nem lehet gyűjteni. Ezért a korábbi szelektív gyűjtősziget helyén csak az üveghulladék számára marad a közterületen konténer.

A kihelyezés módja:
A háztartási hulladéktól elkülönítetten gyűjtött újrahasznosítható hulladékokat a kereskedelmi forgalomban kapható átlátszó műanyag zsákokban kell kihelyezni az ingatlanok elé, hogy a szolgáltató munkatársai lássák a zsák tartalmát.
A műanyag palackok kupakját el kell távolítani, és a fém italos dobozokhoz hasonlóan össze kell lapítani a palackokat.
A szelektíven gyűjtött anyagok egy zsákban, vegyesen is kihelyezhetők, mert az .A.S.A. Kft dolgozói elszállítás után fajtánként szétválogatják a hulladékot, hogy feldolgozásra kerüljenek.

Kérjük hogy:
- soha ne tegyen a PET palackok közé: olajos vagy más szennyeződést tartalmazó anyagokat, olyan veszélyes áruk csomagolására használt palackokat vagy zsákokat, amelyek nem lettek tökéletesen megtisztítva a veszélyes anyagtól.
- Soha ne tegyen a papír közé: újságpapírt, többrétegű anyagokat pl. tejesdobozt, gyümölcsleves dobozokat, anyagában zsírral vagy olajjal szennyezett papírt, egészségügyi papírt, használt papírzsebkendőt.
- Soha ne tegyen a fém italos dobozok közé: zsíros, olajos, vegyszeres, illetve más mérgező anyaggal szennyezett fémdobozt, szerves anyagot tartalmazó konzervdobozt, festékes dobozt.

Fontos tudniuk: ha nem átlátszó műanyag zsákban helyezik kik az anyagokat vagy nem hasznosítható anyagot helyeznek ki (pl. mosószeres flakon stb. vagy a haszonanyagokat egyéb hulladékkal keverik össze, akkor nem szállítják el a kihelyezett zsákokat.

A változás nem érinti a települési szilárd hulladék gyűjtésének, elszállításának időpontját, azt továbbra is a megszokott rendben végzik.

Egyéb szelektív gyűjtési lehetőségek községünkben:
Használt elem, telefon akkumulátor elhelyezhető az önkormányzati intézményekben lévő gyűjtőedényekben.
Műanyag palack kupakja: Általános Iskola
Lejárt szavatosságú gyógyszer: Gyógyszertár

Az újságpapírt iskolai papírgyűjtés során lehet évente kétszer leadni.

honlapkészítés: dupai