Közgyűlést tartott a Nyugdíjas Klub

2008. január 26-án, szombaton 17.00. órakor tartotta beszámoló és vezetőségválasztó közgyűlését az Ecseri Nyugdíjas Klub a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Házban. A 140 tagból nyolcvanan jelentek meg az eseményen..

Dinnyés Sándorné levezető elnök köszöntő szavai, és az elmúlt időszakban elhunyt tagtársakra való megemlékezés után Mátrai Józsefné elnök-asszony emelkedett szólásra.

Mátrai Józsefné emlékeztette a hallgatóságot arra, hogy idén ünnepli a Klub 25 éves fennállását. Elmondta, hogy 19 éve tagja a Nyugdíjas Klubnak, 2000-től elnök. Most bejelentette az elnöki pozícióról történő lemondását életkorára és meg nem nevezett egyéb okokra hivatkozva. Megköszönte a tagság munkáját, köszönetet mondott az önkormányzatnak az együttműködésért. Kifejtette, hogy az ő tevékenységének értékelését a tagság tudja megtenni.

Merczel Ferencné, a gazdasági ügyekkel foglalkozó elnökségi tag a pénzügyi helyzetről adott tájékoztatást. A Nyugdíjas Klubnak 2007. évben 744.169-Ft bevétele volt, míg a kiadások 569.417-Ft-ot tettek ki. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a záró egyenleg 556.298-Ft.

Sosovicza Jánosné a Kultúrcsoport vezetője az elmúlt év fellépéseit ismertette. Tavaly négy saját rendezvényük volt, és négyszer mentek el kirándulni. A Kultúrcsoport 22 fellépést teljesített Váctól Ceglédig, Budapesttől Tápiószecsőig. A sűrű program miatt hetente legalább egyszer, de nemritkán többször is tartottak próbát.

Ezután a hozzászólások következtek: Kovács Sándorné a fogyó taglétszámra, az új tagok felvételére hívta fel a figyelmet. Kitért egymás megbecsülésének fontosságára is.

Dinnyés Sándorné a Vezetőség leköszönését jelentette be. Elmondta, hogy úgy gondolták: átadják a helyüket fiatalabbaknak, hiszen ők már a 70. életévüket betöltötték. Fizikailag sem bírják úgy magukat, mint régen és az idősebb emberek érzékenyebbek is. Gyakran megsértődnek egy rossz hangsúllyal kiejtett szón, pedig lehet, hogy nem is mondták rossz szándékkal. Ismertette, hogy a választást megelőzően előkészítő bizottságot választottak. A bizottság tagjai felkeresték a tagságot, a bizalmiakat, és javaslatokat gyűjtöttek be az új elnök és az új vezetőség kiválasztására.

Gabai Sándorné az előkészítő bizottság elnöke ismertette a javaslatokat. Elnöknek Sosovicza Jánosnét, vezetőségi tagoknak Merczel Ferencnét, Kurunczi Lajosnét, Varga Dánielnét és Halas Jánost javasolta.
A tagság nyílt szavazással a javasolt személyeket nagy többséggel elnöknek, illetve vezetőségi tagoknak megválasztotta.
Az új tisztségviselők mandátuma 3 évre szól.
Az új vezetőségi tagok megköszönték a bizalmat, és ígéretet tettek arra, hogy erejükhöz mérten szolgálják majd a Klub érdekeit.

Harazin István polgármester megköszönte Mátrai Józsefné leköszönt elnök munkáját, és virággal búcsúzott tőle.

Aszódi Csaba András alpolgármester, a Hagyományőrző Kör elnöke felszólalásában a klubtagok sok munkáját köszönte meg, mellyel hozzájárultak a Tájház kialakításához, a kulturális rendezvények sikeréhez.

Sosovicza Jánosné új elnök beszédében elmondta, hogy munkáját az engedékenység, az alázat és a szociális együttműködés fogja vezérelni. Kitért arra, hogy sok más tevékenysége mellett azért vállalta el az elnöki posztot, mert ennek a közösségnek együtt kell maradnia, és tevékenykednie kell.
Végül Mátrai Józsefnét felkérte arra, hogy legyen az Ecser Nyugdíjas Klub tiszteletbeli elnöke.

A tagság nevében Halas János búcsúzott Mátrai Józsefnétól egy csokor rózsával.

A közgyűlést vacsora zárta.

honlapkészítés: dupai