Művelődési Ház igazgatói pályázat

Ecser Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Ecseri Rábai Miklós Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állásának betöltésére.

Pályázati feltételek: szakirányú egyetemi végzettség, vagy
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri vizsga, vagy
főiskolai könyvtárosi, közművelődési képzettség és
legalább ötéves szakmai gyakorlat
kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység
betöltött 18. életév,
büntetlen előélet,
A pályázathoz csatolni kell: - a végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát,
- szakmai önéletrajzot
- az intézmény működésével kapcsolatos elképzeléseket
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
Egyéb kikötések:
Nem bízható meg magasabb vezető beosztás ellátásával az a személy, aki - illetőleg, akinek közeli hozzátartozója - az intézmény fő tevékenységével azonos, illetve hasonló vállalkozói tevékenységet végez, tagja az ilyen tevékenységet végző és az intézménnyel gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak.
Nem bízható meg magasabb vezetői megbízás ellátásával az a személy, aki közeli hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), elszámolási vagy ellenőrzési kapcsolatba kerülne. E tilalom alól - indokolt esetben - a munkáltató felmentést adhat.
Nem bízható meg a magasabb vezetői megbízatás ellátásával az a személy, akinek a közeli hozzátartozója magasabb vezetőként vagy vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az intézménnyel azonos vagy hasonló tevékenységet folytató és az intézménnyel gazdasági kapcsolatban álló munkáltatóval.
A fenti feltételek a megbízás egész időtartamára vonatkoznak.

A megbízás öt éves határozott időre szól.
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, bér+pótlék.

Az állás 2005. szeptember 1-től üres, betölthető.
A pályázatok leadásának határideje: A Kulturális Közlönyben való megjelenéstől számított 30. nap.
Helye: Polgármesteri Hivatal 2233 Ecser, Széchenyi u. 1.

Bővebb felvilágosítás, információ: Polgármesteri Hivatal 2233 Ecser, Széchenyi u. 1. Harazin István polgármester Telefon: 29/335-161, 29/335-166
A pályázók itt kaphatják meg a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, és előre egyeztetett időpontban megismerhetik az intézményt.

A pályázatok elbírálási határideje: A pályázatok benyújtási határidejét követő 30. nap.
Az itt nem szereplő kérdésekben a 150/1992. (XI. 20.) Korm. sz. rendelet rendelkezései az irányadóak.

honlapkészítés: dupai