Tanévkezdés 2007/08

Ebédbefizetés szeptember hónapra:
2007. augusztus 27 – 31-ig.

Tankönyvvásárlás:
2007. augusztus 27 – 31.

Tanévnyitó ünnepély időpontja:
2007. szeptember 2. (vasárnap) 17 óra.

Első tanítási nap:
2007. szeptember 3. (hétfő).

TANKÖNYV IRÁNYÁRAK
2007/2008. tanév

1.o. 7.843 Ft

2.o. 10.206 Ft

3.o. 10.971 Ft

4.o. 11.243 Ft

5.o. 11.239 Ft

6.o. 11.349 Ft

7.o. 15.114 Ft

8.o. 15.043 Ft

TÁJÉKOZTATÓ AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁSBAN ADHATÓ KEDVEZMÉNYEKRÕL

A 2007. évi költségvetésről szóló törvény 3. számú mellékletének a tanulók tankönyvellátásnak támogatásáról rendelkező 17.2 pontja értelmében, továbbá a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. §-ának (4) bekezdése határozza meg, milyen feladatai vannak az iskoláknak a tankönyvekkel kapcsolatos kedvezmények biztosítása terén.

Az iskolának biztosítania kell, hogy a

a) a tartósan beteg ,
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivizászavar),
d) a három vagy többgyermekes családban élő,
e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
f) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő

nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók részére a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív kedvezmények).

Ennek formái a következők:

a) az iskolától történt kölcsönzés,
b) a napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele,
c) a tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás.

A normatív kedvezményre való jogosultságot

a) tartósan beteg, három- vagy többgyermekes családban élő gyermek esetén a hasonló jogcímen folyósított családi pótlékról – a családtámogatási kifizetőhely által – kiállított igazolással, illetve, ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt, szakorvosi igazolással,
b) fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével,
c) rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló határozattal kell igazolni.

A családi pótlékról nem kell hivatalos igazolást kérnie az iskolának. Elégséges meggyőződnie a családi pótlék összegéről, mert abból megállapítható, hogy milyen jogcímen folyósították azt. A családi pótlék összege igazolható bármilyen módon: bérjegyzék, számlakivonat, postai utalvány stb. Az igénylés jogszerűségéért a szülő a felelős, az iskolának nem kell vizsgálnia a bejelentés valódiságát. Ha a bemutatott utalványból, iratból nem állapítható meg egyértelműen a címzett személye, az iskola írassa rá a szülővel a tanuló nevét és írassa alá a szülővel.

honlapkészítés: dupai