Felhívás gyommentesítés végrehajtására

Felhívás
Gyommentesítés végrehajtására

1. A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Ntv.) 5. §-a alapján: a termelő, földhasználó köteles minden olyan károsító - így a gyomok - ellen is védekezni, amelyek a szomszédos földhasználók, illetve termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik.

2. A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanán a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályzni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. /Ntv. 5. § (3)/

3. A védekezési kötelezettségüket megszegő tulajdonosokkal, földhasználókkal szemben növényvédelmi bírságot kell kiszabni, amelynek összege 20.000-5.000.000 forint között alakulhat.
Az Ntv. 7/A. § szerint a növényvédelmi szerv (külterületen a Regionális Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, belterületen a jegyző) a fertőzött területre, előzetes felszólítás nélkül elrendeli a parlagfű elleni közérdekű védekezést, melynek eljárási és végrehajtási költségei a földhasználót terhelik, s nemfizetés esetén közadók módjára behajthatók.

4. Mindezek alapján felhívjuk a lakosságot a szükséges mechanikai és vegyszeres gyommentesítés végrehajtására!

Földterületeink és közvetlen környezetünk gyommemntessége mindannyiunk közös érdeke!

Polgármesteri Hivatal Ecser

honlapkészítés: dupai