Pályázati kiírás

A Laky Ilonka Általános Iskola a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” évi XXXIII. 20/A § alapján pályázatot hirdet iskolatitkár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: gépírás, iratkezelés, dokumentumkészítés és kezelés, titkári ügyintézés
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- középiskola/gimnázium
- felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- középfokú képesítés (OKJ-s iskolatitkári szakképesítés)
- iskolatitkárként szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- ECDL.
Elvárt kompetenciák:
- helyesírási szabályok jó szintű ismerete,
- jó kommunikációs készség,
- csapatmunka.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- önéletrajz,
- iskolai és szakmai végzettséget tanúsító okiratok másolata.
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 13. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 05.
A pályázattal kapcsolatosan további információt Szeverné Csekei Csilla nyújt, a 06-29-335-164-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton: a pályázat a Laky Ilonka Általános Iskola címére történő megküldésével (2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „iskolatitkár”.
Elektronikus úton: Szeverné Csekei Csilla részére az iskola@ecser.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 10.

honlapkészítés: dupai