Hídavatás

Június elsején, pénteken 18.30. órakor – az esti mise után – került sor a felújított Széchenyi utcai nagyhíd felavatására. Az érdeklődő közönséget Gál Zsolt polgármester üdvözölte, aki elmondta, hogy az eddig megtett lépések után tovább folytatódik a településközpont szépítése. Másik két híd felújítására is sor kerül, és a búcsú után az utca burkolata is megújulhat.
Aszódi Csaba András az Ecseri Szlovák Önkormányzat elnöke mondott hídavató beszédet, amelyet itt osztunk meg olvasóinkkal:

„A felújított Szerelem-patak híd több szempontból is jelkép lehet számunkra. Összeköti a Széchenyi utca két oldalát, összeköti a múltat és a jelent, hiszen a falu közepén álló híd hosszú idő óta szolgálja az ecserieket. A felújított híd patinás, régies jellegével is ezt kívántuk kifejezni.
A híd jelképe lehet a településünkön belüli összefogásnak is, hiszen elkészülte több szervezet együttműködésének köszönhető: a főutca megújulását, parkosítását a községi önkormányzat kezdeményezte. Ebbe a folyamatba kapcsolódott be az Ecseri Szlovák Önkormányzat és a Zelený veniec Hagyományőrző Kör az egyik patakhíd felújítását vállalva, a hídon álló szoborfülke pedig az Ecseri Rózsafüzér Társulat adománya. Megújult hidunk így jelképe lehet a falu tót őslakossága és újabb lakói közti egyetértésnek, Ecser vallásos és kevésbé vallásos polgárai közti egységnek, a községi önkormányzat és a civil szervezetek közti jó kapcsolatnak is. A kulcsszó: mindannyian ECSERIEK vagyunk és mindannyian tenni akarunk lakóhelyünkért.
Kívánom, hogy ez a tenni akarás tovább jellemezze lakosságunkat, továbbra is fordítsunk gondot környezetünkre ne csak telekhatárunkon belül, hanem azon kívül is. Szép példák akadnak erre Ecseren és jó hír, hogy a felújított híd és szoborfülke gondozását is vállalta már egy ecseri család. Ezt folytatva méltán lehetünk büszkék az évszázadok óta a környékbeli falvaktól kapott jelzőnkre: „azok a büszke ecseriek – tí hrdí eèeraòá”.
Végül engedjék meg, hogy a hídon álló Prágai Kisded szoborról ejtsek néhány mondatot. Ez a szobor az ecseri templomot díszítette évtizedekkel ezelőtt. Az akkori Ecseri Rózsafüzér Társulat ajándékozta templomunknak, mely később raktárba került. A sérült szobrot a Hagyományőrző Kör restauráltatta – a sors fintorának köszönhetően – kétszer is, hogy méltó dísze lehessen településünknek.
Az eredeti szobor Prágában található. A barokk alkotás a gyermek Jézust ábrázolja a kor ízlésének megfelelően főúri viseletben, koronával, királyi palástban, bal kezében a földgömböt jelképező almával, áldást osztva. A szobor Spanyolországban készült az 1600-as évek első felében. Prágába kerülése után számos csoda kötődött hozzá. Kultuszának fénykora a 18. századra tehető, amikor a hódító protestáns svéd csapatok is tiszteletüket fejezték ki iránta. Történetét a prágai magyar származású Imre atya írta meg 1737-ben. Tisztelete ezután terjedt el a Monarchia valamennyi országában, számtalan másolat készült az eredeti szoborról, melynek maga Mária Terézia is nagy tisztelője volt. Ecseren is tisztelettel ápolták – ápolják kultuszát, melynek bizonyítéka, hogy az adventi szálláskeresés során minden évben felcsendülnek még ma is szlovákul és magyarul a Prágai Kisdedhez szóló dallamok, melyeket az egyházi énekkar előadásában hallhatunk most.
Az ecseri restaurált szobormásolat megáldására az Úrnapi körmenet alkalmával, jövő vasárnap kerül sor.”

A rendezvényen a Nyugdíjas Klub kultúrcsoportja és az egyházi kórus énekelt, majd fellépett a Zöld koszorú Hagyományőrző kör néptáncegyüttese.

Az avatás üzenetnek is tekinthető azok számára is, akik kevesebb, mint egy héttel az ünnepség előtt összetörték a szobrot. Üzenet arról, hogy a település lakossága a rendezett, szép környezet mellett elkötelezett.

honlapkészítés: dupai