Meghívó a Széchenyi utcában lévő nagyhíd avatására

A faluközpont önkormányzati rekonstrukciójának egyik mérföldköve a Szerelem patak nagyhídjának felújítása volt, mely a Zöld koszorú Hagyományőrző kör és az Ecseri Szlovák Önkormányzat, valamint az Ecseri Rózsafüzér Társulat összefogásával készült.

Hídavató ünnepségünkre szeretettel várjuk Önöket 2012. június 1-jén 18.30-kor. A programban közreműködik a Hagyományőrző kör felnőtt néptánccsoportja, a Nyugdíjas Klub énekkara és az egyházi ifjúsági énekkar.

A hídon elhelyezett restaurált Prágai Kisded szobor egyházi megáldására az Úrnapi körmenet alkalmával, június 10-én, vasárnap kerül sor.

Aszódi Csaba András elnök
Gál Zsolt polgármester

( A tágabb értelemben vett településközpont megújítása évek óta tart. A községnek annyi anyagi forrása nincsen, hogy egyszerre végezze el a szükséges beruházásokat felújításokat, de minden évben törekszik rá az önkormányzat, hogy fejlessze a területet. E munka néhány jelentősebb állomását szeretnénk felsorolásszerűen felidézni:
II. világháborús emlékpark létrehozása a régi iskola helyén,
Az új Takarékszövetkezeti épület felépítése,
A fasor megújítása,
Közvilágítás korszerűsítés és bővítés,
A templom tetőszerkezetének felújítása,
A Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház bővítése, átépítése,
Parkolók létrehozása,
A zöldséges üzlet, irodahelyiség, és tanterem bontása,
Millenniumi emlékpark építése,
Tájház létrehozása,
Kápolna építése,
Szoborfülke építése,
Az idei tervekben szerepel még az úttest felújítása a Millenniumi park és a nagyhíd között, lakodalmas szobor avatása a Széchenyi utca Bajcsy Zsilinszky utca kereszteződésében és két újabb híd felújítása.)

honlapkészítés: dupai