A szétvert falu

Sajnos nem múlt el a hosszú, pünkösdi hétvége nyomtalanul községünk felett. A vandálok pusztításának nyomai még most is láthatóak a település központjában.

A Széchenyi utcában a Szlovák Önkormányzat, a Hagyományőrző kör, és a Rózsafüzér Társulat által felújíttatott hídon egy szoborfülke készült. A szoborfülkébe a most restaurált Prágai Kisded szobrot helyezték el. Ez a szobor kb. 60 éves. Négy-öt napig állt ott sértetlenül, mert szombatról vasárnapra virradóra a szobrot védő rács ellenére, még a hídavatás előtt összetörték. A szobor fejét, mindkét kezét letörték. A restaurátor most újra munkához látott, és a péntek esti avatásra ismét eredeti szépségében láthatjuk majd a műalkotást. A rendőrségi feljelentést a károsult megtette, a rendőrök vasárnap a helyszínen bűnügyi technikusok segítségével kezdték meg a vizsgálatot.

Összetörték a Posta előtt Millenniumi parkban lévő márvány emléktáblát is. 12 évig senkit sem zavart, most hat-hét darabban van. Le kellett szerelni és most a tábla is a kőfaragónál várja a javítást.

A rongálók nem elégedtek meg ennyivel. Vonulásukat letört kerítéslábazat, levert vakolat jelzi. Több helyen tüzet gyújtottak a faluban. Nem úszta meg látogatásukat az Emlékparknál lévő gyalogoshíd sem, a híd korlátját tartó betont a patak medrébe dobálták.

A benzinkútnál lévő keresztnél a virágokat hajigálták szerteszét.

A hasonló esetek elkerülésére a rendőrség, a polgárőrség és az önkormányzat megpróbál mindent megtenni. Kérjük a lakosságot, hogy aki deviáns cselekményt észlel, azonnal értesítse a rendőrséget a 107-es ingyenesen hívható telefonszámon.

Kérjük azokat, akik a fenti rongálásokkal kapcsolatban információval tudnak szolgálni, hívják fel telefonon a Polgármesteri Hivatalban Molnár Sándor közterület-felügyelőt. 06-29/335-161

honlapkészítés: dupai