A Pest megyei Önkormányzat pályázatai

FELHÍVÁS
Pest Megye Közgyűlése nagyra becsüli a megyei települések környezetfejlesztési
tevékenységét, az épített és a természetes környezet minőségének javítására és a
település karakterének, építészeti értékeinek megőrzésére tett erőfeszítését.
Fentiek elismerésére 2012-ben is meghirdetésre kerül a
„Kulturált Települési Környezet Díj”
valamint a megyében épülő színvonalas épületek díjazására alapított
„Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja”
című pályázat.
A részletes pályázati hirdetményeket tartalmazó hatályos rendelet letölthető Pest
megye honlapjáról (http://www.pestmegye.hu/palyazatok).
A Közgyűlés a díjakról 2012. október 31-ig dönt, a díjak kiosztására a Megyenap
alkalmából 2012 decemberében megrendezésre kerülő ünnepségen kerül sor.
A pályázatokat a rendeletben meghatározott feltételek szerint
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala
Területfejlesztési Koordinációs és Irányítási Iroda
címén, postai úton vagy személyesen lehet benyújtani.
A borítékra kérjük, írják rá a pályázat megnevezését.
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest Pf.: 112
A beadási határidő mindkét pályázat esetében 2012. június 30.

honlapkészítés: dupai