Álláshírdetés

II.sz. Községi Óvoda - Ecser

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
II.sz. Községi Óvoda - Ecser

Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Andrássy utca 11-13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
óvodapedagógus, tevékenység központú óvodai nevelés program szerint
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Főiskola,
 erkölcsi bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Főiskola, bármely szakirányú képesítés,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 diploma másolat,gyakorlat igazolása,szakvizsga igazolása
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kóspál Zsuzsanna nyújt, a 06/20 388-0346 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a II.sz. Községi Óvoda - Ecser címére történő megküldésével (2233 Ecser, Andrássy utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22/2012 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
 Elektronikus úton Kóspál Zsuzsanna részére a ovoda2sz@gmail.com E-mail címen keresztül
 Személyesen: Kóspál Zsuzsanna, Pest megye, 2233 Ecser, Andrássy utca 11-13. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 15.

honlapkészítés: dupai